Autorzy najnowszego kwartalnego raportu IDC „Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker” podają, że globalna wartość rynku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w IV kw. 2014, w ujęciu rok do roku, wzrosła o 1,7 proc., do 15,2 mld dol. Jednocześnie spadła o 2,6 proc. liczba sprzedanych urządzeń (do 30,8 mln). Z kolei InfoTrends przewiduje, że do 2018 r. średnia roczna stopa wzrostu przychodów na tym rynku wyniesie zaledwie 2,8 proc. Zdecydowanym liderem sprzedaży MFP i drukarek pozostaje HP, z udziałem wynoszącym ok. 35 proc. Natomiast w zeszłym roku największym zwiększeniem zbytu mógł się pochwalić Canon. Warto dodać, że nadal największy udział w sprzedaży mają urządzenia atramentowe, ale ich zbyt spadł o 3,9 proc., podczas gdy w tym samym czasie popyt na urządzenia laserowe wzrósł.

Wracając do danych IDC: według analityków tej firmy pod koniec zeszłego roku sprzedaż urządzeń laserowych nieznacznie się podniosła – o 0,2 proc. Przyczynił się do tego głównie większy popyt na urządzenia do druku w kolorze, który wzrósł o 8 proc. Analitycy prognozują, że w 2015 r. poprawi się zarówno sprzedaż urządzeń monochromatycznych, jak i kolorowych, ale w tym drugim przypadku wzrost będzie znacznie większy. Udział urządzeń kolorowych w sprzedaży jest największy w Europie oraz w Japonii.

Urządzenia jednofunkcyjne ustępują miejsca wielofunkcyjnym. Wysoka dynamika zbytu jest widoczna w segmencie kolorowych urządzeń laserowych, szczególnie modeli drukujących z szybkością 31–44 stron na minutę. Popyt na nie zwiększył się o 24,4 proc. w ujęciu rok do roku. Jednak nadal aż 80,8 proc. sprzedanych laserówek to modele monochromatyczne. Potwierdzają to dane opublikowane przez Context. Według ekspertów tej firmy europejski rynek laserowych urządzeń drukujących wzrósł w III kw. 2014 r. o 9 proc., a atramentowych – o 7 proc. Natomiast w segmencie modeli laserowych drukujących w kolorze sprzedaż znacznie podskoczyła – wzrost wyniósł 15 proc. Modele monochromatyczne znalazły jedynie o 3 proc. więcej nabywców.

Widać również, że klienci coraz chętniej wybierają urządzenia zapewniające dużą szybkość druku. Laserowych modeli monochromatycznych drukujących 45–69 stron na minutę sprzedano w IV kwartale 2014 o 30,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wśród urządzeń klasy średniej trwa walka między formatami A3 i A4. W segmencie urządzeń MFP o szybkości druku 31–69 stron na minutę sprzedaż modeli A4 wzrosła o 12,7 proc. w ciągu roku i stanowi prawie 80 proc. zbytu tego typu sprzętu.