Nowoczesne techniki wideokonferencyjne umożliwiają lekarzom i pacjentom praktycznie nieograniczony dostęp do ekspertów z różnych specjalności medycznych. Konsultacje i wymiana doświadczeń z fachowcami, nie tylko z kraju, ale i z całego świata, jeszcze nigdy nie były tak łatwe.

Taka współpraca, wykorzystująca transmisję obrazu wideo, nie tylko poprawia jakość usług medycznych, ale także wpływa korzystnie na redukcję kosztów ochrony zdrowia. Rozwój tej techniki będzie też wpływał na szybkość i jakość obsługi pacjenta, uproszczenie administracji czy zmniejszenie biurokracji. Dzięki łączności internetowej możliwe jest też utrzymywanie stałego kontaktu osób przewlekle chorych ze specjalistami, a także natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach.

Rozwiązania wideokonferencyjne, zwiększając dostęp do porad i konsultacji, wpływają na poprawę jakości życia, zmniejszają ryzyko ciężkich zachorowań i powikłań oraz nagłego pogorszenia stanu pacjenta. Tym samym ograniczają koszty leczenia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać i edukować niż leczyć. Nagrane podczas wideokonferencji materiały można udostępnić szerokiemu gronu lekarzy i studentów medycyny, a tym samym osiągać dalsze korzyści edukacyjne.

 

Oko w oko z pacjentem

Jednym z ciekawszych rozwiązań telemedycznych jest Practitioner Cart firmy Polycom. Pozwala ono pacjentom korzystać z pomocy specjalistów bez względu na dzielącą ich odległość. Sprawdza się również jako platforma edukacyjna lub podczas transmisji obrazu z prowadzonej operacji. Zbudowany na niewielkim, mobilnym stelażu system wideokonferencyjny można umieścić nawet w niewielkich salach szpitalnych, a zwarta obudowa chroni elektronikę przed przypadkowym uszkodzeniem lub zalaniem. Urządzenie nie emituje promieniowania elektromagnetycznego i tym samym nie zakłóca pracy innych urządzeń medycznych. To łatwe w transporcie i proste w obsłudze rozwiązanie pozwala skupić się na najważniejszym – udzieleniu właściwej pomocy medycznej.