Placówki administracji publicznej należą do tych podmiotów, które powinny ze szczególną uwagą podchodzić do ochrony przetwarzanych przez nie danych. Dlatego tym odbiorcom QNAP rekomenduje serwery plików ES1640dc, których kontrolery wykorzystują najbezpieczniejszy obecnie 128-bitowy system zapisu plików ZFS. Jest on m.in. odporniejszy na awarie niż system EXT4, co minimalizuje ryzyko utraty informacji. Został zaprojektowany ze szczególnym naciskiem na zapewnienie integralności plików – wykorzystuje sumy kontrolne do wykrywania i korygowania tzw. cichego uszkodzenia danych.

System ZFS jest wyposażony w zestaw wszystkich mechanizmów związanych z zarządzaniem danymi w pamięciach masowych, niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie, m.in.: rozbudowane opcje dynamicznego przydzielania przestrzeni dyskowej, elastyczne pule storage, wysokowydajny cache SSD, prawie nieograniczoną liczbę migawek oraz klonów, blokową deduplikację danych, kompresję w locie. Na dyskach mogą być przechowywane zarówno bloki danych (iSCSI LUN), jak i pliki we współużytkowanych folderach.

Macierz ES1640dc została przygotowana do sprawnej pracy w środowiskach wymagających ogromnej wydajności (np. wirtualnych desktopów) i zapewnia stałą dostępność systemu, niezależnie od nagłych zmian potrzeb dostępu do danych. Serwer można wyposażyć wyłącznie w dyski SSD, a dodatkowo skorzystać z funkcji akceleracji cache, która zwiększa wydajność operacji wejścia-wyjścia (buforowane dane są chronione przez pamięć NVRAM i moduły mSATA SSD).

Dzięki zgodności ze standardem VAAI (VMware vSphere Storage APIs Array Integration) możliwe jest zintegrowanie macierzy ze środowiskiem wirtualnych serwerów VMware, co ułatwia zarządzanie nimi oraz  pozytywnie wpływa na wydajność ich pracy.