Bezpieczeństwo danych oraz zarządzanie uprawnieniami należą do  kluczowych zagadnień związanych z IT po wprowadzeniu RODO. Rozporządzenie formułuje obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe, np. w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych. Precyzuje wymogi dotyczące zabezpieczania danych, którego podstawą ma być analiza ryzyka. Określa kary, jakie mogą zostać nałożone za naruszenie przepisów.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz dbanie o bezpieczeństwo danych ułatwia oprogramowanie Axence nVision. Jest to zintegrowane rozwiązanie, złożone z pięciu modułów obejmujących zakresem działania monitorowanie sieci i użytkowników, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zdalną pomoc techniczną oraz ochronę danych przed wyciekiem.

W  najnowszej  wersji – Axence  nVision 10 – kluczowa staje się rola użytkownika systemu (lub pracownika). Oprogramowanie gromadzi informacje o jego aktywności, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu (lub urządzeniach) w danym momencie pracuje. Metoda ta zastąpiła konfigurację bazującą na wykorzystaniu agentów powiązanych ze stacjami roboczymi. Teraz wszystkie uprawnienia dostępu, reguły polityki blokowania aplikacji, stron internetowych oraz ustawienia monitorowania aktywności „podążają” automatycznie za pracownikiem i są dostępne niezależnie od tego, na którym komputerze pracuje. Każdy nowy pracownik automatycznie otrzymuje dostęp do infrastruktury IT zgodnie z domyślnymi regułami polityki bezpieczeństwa. Zapewnia to przestrzeganie zasad ochrony danych w przedsiębiorstwie bez ryzyka, że nowy pracownik otrzyma przypadkowo nadmierne uprawnienia lub nie będzie właściwie monitorowany.

Łukasz Szefler
kierownik sprzedaży partnerskiej, Axence

Przez ostatni rok uzyskaliśmy wzrost sprzedaży o 56 proc. To dobry sygnał dla resellerów z wartością dodaną oraz integratorów do rozpoczęcia współpracy z nami i dynamicznego rozwoju biznesu. Dotychczasowi partnerzy doceniają przejrzysty model współpracy, atrakcyjne rabaty oraz wysokiej jakości oprogramowanie. Dostarczamy solidny fundament do realizacji projektów IT – sprzedaży oprogramowania i świadczenia własnych usług z wykorzystaniem rozwiązań Axence. Proponujemy klarowny program partnerski, w którym obowiązują trzy poziomy: Reseller, Silver Partner oraz Gold Partner. Do każdego z nich firmy są kwalifikowane na podstawie kompetencji sprzedażowych i technicznych. Zapewniamy szkolenia, wsparcie procesu sprzedażowego oraz działania wynagradzające najbardziej zaangażowanych partnerów. Ci, którzy aktywnie i z sukcesami promują rozwiązania Axence, mogą liczyć na dodatkowe bonusy.