Zdaniem specjalistów

Piotr Baca, Country Manager, Brother

Małe i średnie firmy przy wyborze sprzętu kierują się najczęściej kosztem eksploatacji. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę istotną rolę druku w ich pracy. Dlatego mocno zachęcamy klientów i resellerów do korzystania z usług MPS do zarządzania drukiem. Zapewniają bowiem firmom nie tylko obniżenie kosztu wydruku jednej strony, ale też unikanie strat związanych z przestojami spowodowanymi awarią urządzenia lub brakiem materiałów eksploatacyjnych.

Piotr Żyliński, Product Manager, Alstor SDS

MŚP wykorzystują skanery dokumentowe zarówno do digitalizacji archiwalnych dokumentów papierowych, jak i do obsługi bieżącej działalności, czyli zapisywania do cyfrowej postaci aktualnych druków. Głównym wyzwaniem w przypadku skanowania jest obróbka bardzo dużej liczby zadrukowanych stron. O ile kilka lub kilkanaście dokumentów dziennie można zeskanować, korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego, o tyle w przypadku dokumentów mających kilkadziesiąt stron lub nietypowych bardziej optymalnym rozwiązaniem staje się skaner dokumentowy. Skanery przebiegowe są najczęstszym typem urządzeń stosowanym w sektorze MŚP, a do skanowania zbindowanych dokumentów lub książek stosuje się skanery ze zintegrowaną płaską szybą.

Krzysztof Janiec, MPS Sales Specialist, Epson

Małe firmy nie stosują skomplikowanych systemów zarządzania informacją, bo ewentualne korzyści nie pokryją kosztów wdrożenia. Trend cyfryzacji wymusza jednak posiadanie chociażby urządzenia oferującego efektywne skanowanie jako punkt wyjścia do dalszej obróbki dokumentu (rozesłania, prośby o weryfikację, akceptacji itd.). Można wykonywać je z użyciem specjalnego skanera lub urządzenia MFP, w wielu przypadkach dużo bardziej praktycznego z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa. Coraz intensywniej rozwijane są też rozwiązania typu faktura elektroniczna lub systemy EDI, w przypadku których samo skanowanie jest już wyeliminowane.