Współczesne biuro nieustannie się zmienia. Pracownicy korzystają z nowoczesnych cyfrowych narzędzi i usług chmurowych na niespotykaną dotąd skalę. Dlatego każda firma musi mieć zapewniony bezpieczny, wygodny dostęp do urządzeń drukujących i skanujących, bez względu na to, gdzie i za pośrednictwem jakiego urządzenia użytkownik potrzebuje je wykorzystywać.
Podejmowane środki ochronne często są postrzegane jako niezbędne utrudnienia (np. kontrola bezpieczeństwa na lotnisku). Xerox postanowił zmienić to podejście i udowodnić, że zarządzane usługi drukowania mogą z jednej strony umożliwiać ochronę danych, a z drugiej usprawnić procesy robocze i zapewnić oszczędności zasobów. Dla przykładu, wykorzystanie firmowego zbliżeniowego identyfikatora do rozpoczęcia druku nie zabiera wiele czasu i nie wymaga dodatkowych działań, takich jak wpisywanie hasła, a gwarantuje, że dokumenty trafią tylko do uprawnionej do ich otrzymania osoby. W ten sposób minimalizowana jest też liczba nieodebranych wydruków. Ponadto narzędzie Xerox User Analytics zapewnia dodatkową warstwę ochrony, która polega na monitorowaniu sposobu użytkowania sprzętu oraz analizie incydentów związanych z próbami nieuprawnionego skorzystania z urządzeń.

Rozwiązania biurowe z rodziny Xerox Workplace sprawiają, że korzystanie ze sprzętu drukującego, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych, jest wygodne i bezpieczne. Do tego zapewniają utrzymanie niskich kosztów użytkowania sprzętu. Niezależnie od tego, czy flota drukarek jest zarządzana zdalnie przez firmę trzecią, czy samodzielnie przez klienta, modułowe, skalowalne rozwiązanie zapewnia elastyczność i pełną kontrolę nad infrastrukturą dowolnej wielkości.
Narzędzia Xerox Workplace mogą być implementowane na dwa sposoby. Pierwszy to wdrożenie oprogramowania Xerox Workplace Suite na lokalnym serwerze. To metoda dla firm, w których obowiązują restrykcyjne wymagania odnośnie bezpieczeństwa i kontroli przepływu informacji. Drugi to skorzystanie z usługi Xerox Workplace Cloud w środowisku chmurowym producenta. Metoda ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonym zespołem wsparcia technicznego lub starają się ograniczyć złożoność infrastruktury IT. W obu przypadkach zarządzanie środowiskiem druku może być prowadzone przez Xerox, partnera producenta lub samodzielnie przez klienta. Zawsze natomiast użytkownicy rozwiązań drukujących zachowują całkowitą kontrolę nad przepływem danych.

Dodatkowe informacje: Leszek Bareja,
Product Manager Office Equipment, Xerox Polska, leszek.bareja@xerox.com

Główne korzyści z używania rozwiązania Xerox Workplace

  • Uwierzytelnianie i kontrola dostępu – użytkownicy mają do wyboru wiele metod uwierzytelniania, które zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do sprzętu oraz inicjowanie zadań druku. Dzięki możliwości jednokrotnego logowania (SSO) w dowolnej zgodnej aplikacji w urządzeniu drukującym przy użyciu karty zbliżeniowej lub telefonu komórkowego zapewniony jest bezpieczny dostęp do danych bez dokonywania dodatkowych, czasochłonnych operacji.
  • Bezpieczeństwo treści i reguły polityki drukowania – w trakcie skanowania i drukowania zapewniona jest ochrona przed wyciekiem informacji, realizowana m.in. przez analizę słów kluczowych (np. „Dokument poufny” lub „Do użytku wewnętrznego”). Właściciele firmy lub administratorzy otrzymują powiadomienie, gdy w przetwarzanych materiałach wystąpią zdefiniowane wcześniej słowa lub frazy. Natomiast dzięki ustalonym wcześniej regułom zasad drukowania można np. ograniczyć liczbę wydruków wykonywanych przez jedną osobę, a dzięki temu zapewnić kontrolę nad kosztami tego procesu.
  • Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych – nawet w przypadku rozbudowanej infrastruktury sieciowej użytkownicy mogą w prosty i płynny sposób drukować dokumenty, a także korespondencję elektroniczną ze swoich smartfonów czy tabletów, bez wsparcia technicznego, co przekłada się na ogólny wzrost produktywności w firmie. Wszystkie zadania druku kierowane są do jednej kolejki, niezależnie, czy pochodzą z komputera stacjonarnego, czy z telefonu. Następnie uprawniony użytkownik może przejrzeć listę zleconych prac, wybrać ich ustawienia, a następnie inicjować druk za pośrednictwem dowolnej drukarki podłączonej do sieci bądź je usuwać.