Rozwiązania klasy MDM przeznaczone są przede wszystkim do zarządzania urządzeniami przenośnymi pracującymi w różnych systemach operacyjnych oraz zabezpieczania danych, z których korzystają. Ważną cechą tego typu oprogramowania jest również integracja urządzeń mobilnych z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa oraz możliwość prowadzenia zdalnej konfiguracji. Przede wszystkim zabezpiecza ono firmę przed wyciekiem danych i stratami finansowymi wynikającymi z nierozważnego korzystania ze smartfona lub tabletu, a także przed szkodami będącymi efektem zgubienia bądź kradzieży sprzętu. Administratorom rozwiązania MDM ułatwiają prowadzenie ewidencji urządzeń, zarząd zyskuje zaś innowacyjne narzędzie umożliwiające usprawnienie procesów biznesowych.

Obecnie, dzięki popularyzacji trendu BYOD i wzrostowi zainteresowania integracją mobilnych urządzeń z korporacyjnym środowiskiem IT, o systemach MDM mówi się w szerszym kontekście – zarządzania wszelkimi procesami związanymi z działaniami mobilnymi w firmie. Wiąże się z tym kilka wyzwań. Najważniejszym jest bezpieczeństwo – żaden właściciel przedsiębiorstwa nie chce dopuścić do wycieku danych firmowych, informacji o klientach, ofertach czy prototypach innowacyjnych rozwiązań do konkurencji lub osób postronnych. Taka sytuacja może wystąpić w wyniku zdalnego włamania do urządzenia przenośnego lub uzyskania do niego fizycznego dostępu (w wyniku kradzieży bądź zgubienia). Nieprawidłowo zabezpieczony sprzęt może zagrozić nie tylko prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a nawet jego istnieniu.

Innym problemem związanym z technologiami mobilnymi jest fakt, że wiele osób nie potrafi korzystać ze smartfonów czy tabletów w sposób wydajny ani świadomy. Brak rozwagi może narazić firmę na wyciek danych lub przyczynić się do ułatwienia działań cyberprzestępców. Najczęściej do ataku dochodzi w wyniku pobrania  przez pracownika aplikacji, która wymaga zgody użytkownika na udzielenie dostępu do danych znajdujących się na urządzeniu. Zgadza się on, nie pamiętając, że obejmuje to wszelkie informacje, także poufne lub wrażliwe. Dlatego wdrożenie rozwiązań mobilnych w firmie może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oraz zapewnienia regularnego wsparcia dla nich. Istotne jest także, aby urządzenia przenośne mogły być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą IT oraz zapewniały korzystanie z aplikacji biznesowych.

 

Smartfony pod kontrolą

Stworzony przez FancyFon system FAMOC to wszechstronne narzędzie do zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami pracującymi w różnych systemach operacyjnych. Dzięki niemu pracownicy mają zapewniony ciągły dostęp do służbowych danych, a firmy zachowują kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób korzysta z ich zasobów.