Producenci

Renata Krajewska, Product Manager, Synology

Instytucje publiczne zwracają coraz większą uwagę na kwestie związane z bezpiecznym przechowywaniem danych i ich kopiami zapasowymi, chętnie korzystają również z aplikacji ułatwiających pracownikom współużytkowanie informacji. Wydajność i skalowalność rozwiązań wybieranych przez państwowe placówki zależy bezpośrednio od

ich wielkości. Urzędy i placówki ochrony zdrowia decydują się na większe systemy, zapewniające możliwość łatwej rozbudowy, a w szkołach instalowane są raczej mniejsze urządzenia, ze względu na ograniczone budżety i małą ilość przechowywanych danych. Dla wszystkich odbiorców z tego sektora ważne jest lokalne wsparcie świadczone przez integratorów.

Magda Taczanowska, dyrektor sektora publicznego, Microsoft

Współpraca z placówkami sektora publicznego w Polsce nie jest prosta, ale czy dziś są jeszcze branże, z którymi współpracuje się łatwo? Wbrew powszechnej opinii podmioty te są otwarte na transformację cyfrową i mamy na to wiele przykładów. Tylko w ostatnim czasie podpisaliśmy porozumienia o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową w zakresie cyberbezpieczeństwa, a w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomogliśmy uruchomić Centrum Kompetencyjne. Obserwujemy także duże zainteresowanie polskich miast koncepcją smart city. Na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, dzięki systemowi, który umożliwia przewidywanie i szybkie identyfikowanie awarii, zaoszczędziło tylko w 2016 r. pół miliarda litrów wody.

Dagmara Pomirska, Office Business Director, Xerox

Współpraca z sektorem publicznym to obszar, który wymaga od dostawcy usług wyjątkowej dbałości o jakość. Przykładowo, digitalizacja danych w placówkach medycznych jest podyktowana z jednej strony ustawą, z drugiej realnymi oszczędnościami finansowymi. To świetna grupa klientów, zainteresowana wprowadzeniem systemu zarządzania drukiem, który zoptymalizuje procesy obiegu dokumentów, pomoże usystematyzować kartoteki medyczne i zabezpieczy dostęp do poufnych informacji. Sektor usług dla placówek ochrony zdrowia będzie się zresztą dalej rozwijać. Z definicji ich obsługa to praca w obszarze wrażliwych danych, dlatego kluczową kwestią dla integratora jest wybór partnera, któremu jako dostawca możemy całkowicie zaufać.

Sebastian Kisiel, Senior Sales Engineer, Citrix Systems

Już kilka miesięcy temu można było zaobserwować znaczne ograniczenie liczby przetargów. Część z podmiotów przełożyła je na później, a część – z obawy o najbliższą przyszłość, jak również ze względu na ostatnie zmiany w przepisach oraz inne niejasności – po prostu z nich zrezygnowała. Miały na to wpływ takie czynniki jak nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych czy niejasności związane z dofinansowaniem inwestycji ze środków UE, o zmianach w edukacji nie wspominając. Te ostatnie rozregulowały rynek i doprowadziły do swoistej zapaści w decyzjach placówek szkolnych.