Przytoczone słowa pochodzą z wystąpienia Anny Streżyńskiej, które miało miejsce podczas otwarcia konferencji ABC Data Technology Trends. To, o czym mówiła była minister cyfryzacji, a obecnie prezes MC² Solutions, znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych warsztatowych prelekcjach, które zostały zorganizowane w trakcie wydarzenia przez producentów oferujących swoje rozwiązania za pośrednictwem ABC Data. Przewijały się w nich kwestie związane z takimi pojęciami jak: blockchain, artificial intelligence czy Internet rzeczy. 

W tym kontekście godne uwagi było wystąpienie Andrzeja Jankowskiego z Intela, który omawiał wdrożenia rozwiązań dla Internetu rzeczy w przedsiębiorstwach. Skupił się na przykładach pochodzących z Polski, gdzie sektorem, który zaczyna odnosić korzyści z używania systemów IoT, jest rolnictwo, ale także budownictwo. Przykładowo pracownicy Skanska używają inteligentnych kasków, które przesyłają do centrali informacje o alarmujących sytuacjach, jak upadek z wysokości. Z dobrodziejstw IoT korzysta też jedna z firm specjalizujących się w oczyszczaniu miasta. Zastosowany system usprawnia pracę śmieciarek jeżdżących opróżniać tylko te kontenery, które rzeczywiście tego wymagają. Przedstawiciel Intela nie ukrywa przy tym, że w dziedzinie Internetu rzeczy świat jest na początku drogi. Świadczy o tym m.in. fakt, że sztuczna inteligencja oraz IoT omawiane są przy różnych okazjach oddzielnie. Docelowo jednak możemy spodziewać się systemów połączonych, które będą działać autonomicznie.