Z wielu prognoz wynika, że znaczenie danych praktycznie dla każdego przedsiębiorstwa będzie coraz większe, więc ilość tych, które trzeba (lub warto) przetworzyć i przechowywać, również będzie rosła. Co oczywiście przełoży się na większą potrzebę zarządzania nimi, dostępności i zabezpieczenia informacji. Jednocześnie klienci oczekują poprawy elastyczności, skalowalności i automatyzacji rozwiązań, a przy tym prostoty obsługi. W tym kontekście podczas Akademii IT, którą zorganizowała Tech Data zachęcano partnerów przede wszystkim do rozbudowy portfolio usług. Przypominano o zaletach oferty szytej na miarę, dla konkretnego klienta, którego potrzeby i możliwości trzeba najpierw dobrze poznać. Warto przy tym korzystać z internetowych narzędzi udostępnianych przez producentów, takich jak chociażby Lenovo Data Center Solution Configurator. Umożliwia ono wybór odpowiedniej wersji np. serwera czy macierzy oraz wgląd do cen katalogowych produktów.

Kolejny ważny trend dotyczy wdrażania przez firmy strategii wielochmurowej, co wiąże się z potrzebą pełnej automatyzacji, tak aby dane migrowały między różnymi chmurami. Według informacji przedstawionych przez Veeam już teraz 81 proc. organizacji realizuje strategię multicloud.

Także małe firmy idą tą drogą, by optymalizować koszty. Z badania przeprowadzonego przez Veeam wynika, że zapewnienie dostępności jest warunkiem zdobycia zaufania klientów. Na obawę przed jego utratą wskazało 48 proc. pytanych.

Jak podaje producent, aż 66 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że podejmowane przez nie inicjatywy z zakresu cyfrowej transformacji kuleją z powodu problemów z dostępnością i nieplanowanymi przerwami. W efekcie aż 82 proc. z nich musi zmagać się z rozbieżnością między potrzebami a tym, co może zapewnić rozwój systemów IT. Przeciętny koszt problemów z dostępnością i zabezpieczeniami określono na 21,8 mln dol. dla jednego przedsiębiorstwa.

Namawiano partnerów do rozbudowy oferty usługowej, w tym analizy przedwdrożeniowej, jak również zapewnienia backupu. Jak zauważył przedstawiciel Veeam, klient nie musi mieć zespołu do spraw backupu, bo całą pracę może wziąć na siebie partner dostawcy. Podkreślał przy tym, że do świadczenia takich usług niezbędne są szerokie kompetencje. Producent wymaga od partnerów certyfikatów Veeam i znajomości różnych produktów.

Podczas szkoleń wskazywano również możliwości związane z backupem, kładąc nacisk na to, że klientów nie warto zachęcać niską ceną i trzeba zadbać o swoją marżę. Oczekują oni większej szybkości, wydajności i lepszej ochrony kopii przed awariami. Kolejne wymagania to elastyczność, łatwość obsługi i automatyzacja. Warto oferować rozwiązania umożliwiające użytkownikom urządzeń końcowych samodzielne tworzenie kopii, co odciąża dział IT – dzięki czemu łatwiej go przekonać do tego rodzaju inwestycji.

– Na klientach robią wrażenie prezentacje dotyczące znacznego skracania czasu wykonywania backupu – twierdzi Jacek Siekiński, inżynier wsparcia sprzedaży w Dell EMC.

Chętniej sięgają oni także po rozwiązanie pozwalające odtworzyć kopie zapasowe z dowolnego momentu, nie tylko w czasie sesji backupowej.