Przedsiębiorcy przestają patrzeć na informatykę przez pryzmat poniesionych wydatków. Coraz częściej postrzegają technologie IT jako sposób na zwiększenie wydajności biznesu. Stają się one podstawą wprowadzania nowych usług i produktów na rynek. Obecnie głównym kryterium oceny projektów informatycznych jest czas ich wdrożenia oraz to, jak szybko przyniosą wymierne korzyści. Klienci biznesowi coraz częściej zadają też sobie pytanie, czy aktualnie wykorzystywana przez nich infrastruktura informatyczna sprosta nadchodzącym wyzwaniom. To wnioski z badania HPE, które przedstawiono uczestnikom czerwcowego roadshow zorganizowanego przez tego producenta – wspólnie z Intelem - we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie oraz Gdańsku pod hasłem Partnership First. 

Zdaniem Rafała Słowińskiego z HPE, rezultaty badania należy określić jako pozytywne zarówno dla samego producenta, jak i jego partnerów. Powstaje bowiem zapotrzebowanie na projekty, które dostawca określa mianem Nowego IT. Chodzi o wdrożenia, gdzie oprócz samej technologii ogromne znaczenie ma pomysł na jej wykorzystanie. Rafał Słowiński zwraca uwagę, że dziś nawet mała firma informatyczna jest w stanie wymyślić i - we współpracy z producentem - dostarczyć klientowi rozwiązanie, dzięki któremu będzie on w stanie stosunkowo szybko zagrozić swojej bezpośredniej konkurencji, a nawet firmom dotychczas od niego silniejszym. 

Przykładem tego typu podejścia jest chociażby Uber. Pod jego wpływem „stare” firmy już teraz zmieniają swoje podejście do biznesu. Wśród nich jest Airbus, który rozważa wprowadzenie usługi zamawiania helikopterów za pomocą „uberowej” aplikacji. Nie każdy przykład będzie tak spektakularny – wiele tego rodzaju wydarzeń będzie miało miejsce na rynkach lokalnych.

HPE podkreśla, że zmiany związane z informatyką w przedsiębiorstwach dotyczą trzech podstawowych elementów. Po pierwsze sposobu, w jaki jest ona wprowadzana do firmy (mowa tu o chmurze i kierunku everything as a service, a także trendach  BYOD i mobility). Po drugie tego, jak może ona zwiększyć wydajność procesów biznesowych (np. mobile banking, Video on Demand). I wreszcie pozostaje kwestia nowego modelu biznesowego, który jest możliwy do realizacji dzięki nowym rozwiązaniom IT. Należy do nich chociażby druk 3D, który może zrewolucjonizować rynek części zamiennych. Jeśli będą odtwarzane na miejscu, zamiast sprowadzane z hurtowni, wpłyną także znacząco na sektor transportu.