Komponowalny świat

Wśród mnóstwa nowości z Discover, przedstawiciele HPE przybliżyli szczegóły dotyczące rozwoju portfolio chmury hybrydowej. Priorytetem jest tutaj wyższy poziom automatyzacji, większe możliwości wyboru, rozwiązania dostosowane do bieżących obciążeń i integracja środowisk składających się z wielu chmur.

Przykładem zmiany w tym kierunku jest np. dodanie nowych funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję w technologii komponowalnej HPE Synergy, która łączy w jeden model aplikacje zwirtualizowane, kontenerowe i tradycyjne.

Według HPE firmy przenoszą do chmury obciążenia o znaczeniu krytycznym. Dlatego poszukują coraz bardziej zróżnicowanej oferty usług i automatyzacji, a także platform infrastrukturalnych, które upraszczają wybór rozwiązań.

Jak przekonują przedstawiciele producenta, sprzedażowy sukces infrastruktury komponowalnej Synergy, wprowadzonej 3 lata temu, świadczy właśnie o zapotrzebowaniu na spójne rozwiązania łączące różne elementy. Korzysta z niej ponad 3 tys. klientów, a sprzedaż rośnie w tempie 78 proc. rok do roku. Jak przekonuje producent, obniża ona o 25 proc. koszty infrastruktury IT, o 71 proc. zmniejsza obciążenie personelu w związku z wdrażaniem serwerów i 30 proc. zwiększa wydajność zespołu odpowiedzialnego za aplikacje, co jest możliwe zwiększeniu wydajności operacyjnej i szybkiemu wdrażaniu zasobów IT. Z kolei wydajność zespołów infrastruktury IT, dzięki ograniczeniu złożoności i zadań wykonywanych ręcznie, poprawiła się o 60 proc.
 

Nowa infrastruktura HCI

HPE przedstawiło też poszerzoną ofertę HPE SimpliVity HCI, platformy hiperkonwergentnej do wirtualizacji centrów danych i obsługi obciążeń brzegowych. Integracja HPE InfoSight AI z HPE SimpliVity ma uprościć zarządzanie maszynami wirtualnymi i zmniejszyć obciążenia personelu IT. Z kolei połączenie HPE SimpliVity i HPE InfoSight umożliwia klientom uzyskanie szczegółowych informacji o wydajności systemu, zaś analityka predykcyjna ułatwia jego optymalizowanie.

Kolejne nowe rozwiązanie, HPE Nimble Storage dHCI, wykorzystuje, jak to określono, „ducha hiperkonwergencji” - ma łączyć prostotę rozwiązania HCI z elastycznością systemu konwergentnego. Jego zadaniem jest integracja hiperkonwergentnej kontroli z zarządzaniem serwerami ProLiant. Nimble Storage dHCI upraszcza zarządzanie maszynami wirtualnymi, zapewnia dostępność danych na poziomie 99,9999 proc. i opóźnienia poniżej milisekund.

Z kolei dzięki współpracy z Equinix, klienci korzystający z centrum danych tej firmy uzyskają możliwość testowania i rozwoju aplikacji w chmurze, a także tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych lub odtwarzania danych po awarii.