Dlaczego AV zmierza do IT? Bo Internet to najlepsze i najbardziej rozpowszechnione medium. W prosty sposób pozwala na korzystanie z usług audio wideo i poszerzanie ich – wynika z prezentacji Kramer Networks i Sony Professional. Podczas szkolenia podkreślano, że coraz więcej urządzeń korzysta z rozwiązań IT, jak chmura, wirtualne serwery, komunikacja poprzez Internet. Rozwiązania te są coraz częściej w standardzie, stają się częścią systemów AV. Już od jakiegoś czasu trwa ewolucja od tradycyjnej branży AV, poprzez model AV over IP, czyli powiązania z rozwiązaniami sieciowymi, do IP, czyli coraz większej integracji z rozwiązaniami informatycznymi.

Innym istotnym trendem jest coraz szersze zastosowanie rozdzielczości 4K. Przechodzą na nią producenci (monitorów, projektów, podzespołów). Pojawiają się urządzenia, które cechuje wykorzystanie pełnego pasma do transmisji 4K (18 Gb/s), co pozwala przesłać pełne spektrum kolorów.

Rosną ponadto wymogi dotyczące szybkości przełączania. 

– Prędkość jest znaczącym elementem rozwijającego się świata AV. Ponadto rozwija się oprogramowanie. Coraz więcej urządzeń jest z nim związanych – zaznaczył szef Kramera, Piotr Dębski.

Rośnie też zapotrzebowanie na coraz lepszej jakości strumieniowanie wideo przyczynia się do rozwoju rozwiązań AV w związku z systemami IP. 

Zwrócono uwagę na rosnący popyt na wyposażenie sal wykładowych i szkoleniowych. Prezentacje stają się coraz bardziej interaktywne. 

– Korporacje wydają coraz większe pieniądze na nowe rozwiązania do sal konferencyjnych – stwierdził Wojciech Turkowski, Technical Support w Kramer Electronics.