Organizowana co roku przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) konferencja, tradycyjnie zgromadziła zróżnicowane grono przedstawicieli zarówno władz różnych krajów, dostawców i odbiorców usług z sektora publicznego, jak też firm telekomunikacyjnych, IT oraz ich partnerów. Podejmowane przez nich dyskusje toczyły się wokół oczywistego tematu: budowanie usług telekomunikacyjnych bez IT jest dziś niemożliwe. I to właśnie w integracji obu tych dziedzin już od kilku lat sektor telco upatruje szansy na przetrwanie.

Dostępna od ponad dekady możliwość prowadzenia bezpłatnych rozmów głosowych poprzez najpopularniejsze komunikatory internetowe spowodowała, że firmy telekomunikacyjne bardzo szybko musiały zacząć szukać dodatkowych źródeł zysku. Początkowo miały to być usługi dostępu do Internetu, ale duża konkurencja cenowa w tym obszarze doprowadziła do spadku zysków. Pozostało więc dalsze poszukiwanie innych dziedzin, w których telekomy mogłyby współpracować z partnerami.

 

Pamiętajmy o człowieku

Efekt, który administracje wielu krajów chcą uzyskać dzięki telekomunikacyjnym usługom nowej generacji, ma nie tylko zapewnić zyski poszczególnym przedsiębiorcom czy też wpływy z podatków, ale również wpłynąć na wzrost ekonomiczny oraz bezpieczeństwo i rozwój społeczeństw. Zdaniem prelegentów tegorocznego ITU Telecom World będzie to możliwe tylko dzięki współpracy przedsiębiorstw z wielu różnych obszarów, w tym także małych i średnich firm.

W branży ICT to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa często są tymi, które wpływają na zmianę reguł gry. To tam dziś znajduje się centrum innowacyjności i to właśnie na takie firmy, jako potencjalnych partnerów, powinny być zwrócone oczy zarówno dużych firm telekomunikacyjnych, jak też odbiorców z sektora prywatnego i publicznego – mówił Houlin Zhao, sekretarz generalny ITU.