Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wdrożył technologię autonomicznej Oracle, wykorzystującej sztuczną inteligencję – poinformował producent podczas konferencji Oracle Cloud Day 2019 w Warszawie. OPI zapewnia, że nowe rozwiązanie pozwoliło znacząco skrócić czas dostarczania odpowiedzi na zapytania i poprawić ich jakość dzięki automatyzacji prac administracyjnych. OPI gromadzi i udostępnia informacje na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z jego danych korzystają też inne instytucje oraz media.

W OPI zastosowano bazę Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud, która przechowuje dane analityczne w chmurze i jest jedną z wersji autonomicznej bazy danych, wdrażaną m.in. do obsługi obciążeń związanych z analityką danych (inną wersją jest Autonomous Transaction Processing - zoptymalizowana pod kątem obciążeń transakcyjnych i mieszanych, jak IoT, rozwój aplikacji, uczenie maszynowe, i także analityka).

Autonomiczna baza danych potrafi samodzielnie naprawiać się, optymalizować i zabezpieczać – zapewnia Oracle. Cały czas się uczy, do obsługi nie potrzebuje administratora. Larry Ellison, założyciel Oracle’a, porównał bazę do rewolucji na miarę Internetu.

Koszty zarządzania taką bazą są według dostawcy o 80 proc. niższe w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi. Długość przerw jest mniejsza niż 2,5 min. miesięcznie. Automatyzacja obejmuje szyfrowania danych i wdrażanie zabezpieczeń, backup. Baza jest też w stanie wychwytywać nietypowe zachowania. Celem wdrożenia jest redukcja ryzyka (np. utraty przychodów, kosztów awarii, reputacji), pozwala skierować zasoby na zadania podnoszące produktywność.

Rosnąca masa danych z jednej strony, a z drugiej dążenie przedsiębiorstw do poprawy efektywności działania, przyspieszenia procesów, poprawy konkurencyjności, trafności prognoz i obniżenia kosztów, będzie generować rosnący popyt na zautomatyzowane rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję – wynika z prezentacji na Oracle Cloud Day w Warszawie. Przekonywano, że przyszłość należy do zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań, tworzonych w oparciu o Oracle Cloud - chmura drugiej generacji, stworzona dla AI i automatyki, która oferuje zintegrowane aplikacje do sprzedaży, serwisu, marketingu, zasobów ludzkich, finansów, łańcucha dostaw i produkcji oraz infrastrukturę zawierającą autonomiczną bazę danych Oracle.

- To rewolucja. Aplikacje biznesowe już nie będą takie same - przekonywał Andrew Sutherland, Senior Vice President, Oracle Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Region. - Nasza wizja jest taka, to cała organizacja bazuje na jednym modelu cyfrowym. Także komponenty tworzą jeden model. Nawet najmniejsza organizacja może korzystać z tych rozwiązań.

 

Andrew Sutherland, Senior Vice President, Oracle Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Region, na Oracle Cloud Day 2019 w Warszawie.

 

 

Tylko 29 proc. organizacji używa zaawansowanej analityki

Do 2020 r. firmy „napędzane danymi”, tj. wyposażone z infrastrukturę analityczną, osiągną 430 mld dol. przewagi nad innymi podmiotami – według przytaczanych danych IDC, a według McKinsey 19-krotnie mogą zwiększyć przychody. Dostępność danych większa o 10 proc. przekłada się na blisko 66 mln dol. wśród największych firm (za Baseline). Autonomiczne rozwiązania mają odpowiadać na główne wyzwania, jakimi są dostępność i koszty zarządzania, w związku ze skomplikowaniem systemów – 75 proc. czasu pochłania zarządzanie - według IDC. Według przytaczanych danych 39 proc. administratorów zarządza 50 lub więcej bazami danych. Stwierdzono, że w 85 proc. przypadkach „łatki” zapobiegające naruszeniom można było wprowadzić, ale zespoły nie miały na to czasu.

Przestrzeń do rozwoju takich rozwiązań jest duża - nadal tylko 29 proc. organizacji na świecie używa zaawansowanej analityki, by podejmować decyzje – wynika z prezentowanych wyników badań. Barierą w rozwoju AI może być natomiast nie technologia, lecz regulacje prawne, jak kwestie przejrzystości i audytowalności algorytmu, które niekoniecznie nadążają za zmianami.


Sztuczna inteligencja w kilka godzin
- Autonomiczna baza danych jest jednym z najważniejszych produktów Oracle w całej historii tej firmy – przekonuje Tomasz Przybyszewski, Autonomous Cloud, Regional Senior Sales Leader odpowiedzialny za obszar Polski i Ukrainy.

Zapewnia, że dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji baza jest właściwie bezobsługowa: sama się skaluje, stroi, dba o swoje bezpieczeństwo i aktualność. Działa w chmurze, co pozwala na skalowalność zasobów.

- Jest także bardzo łatwa do uruchomienia i może zostać wykorzystana niemal od razu – twierdzi Tomasz Przybyszewski.

Krzysztof Wiliński, kierownik Działu Zasobów Informacyjnych Ośrodka Przetwarzania Informacji, informował na spotkaniu z mediami, że uruchomienie usługi zajęło kilka godzin pracy wykonanej w większości przez osoby, które nie są administratorami. Ośrodek korzysta ze wsparcia administratorów wyłącznie przy ładowaniu danych do chmury.

 

Jakie problemy rozwiązuje autonomiczna baza danych

Przedstawiciel Ośrodek Przetwarzania Informacji wyjaśnia, w czym pomaga i co zmienia autonomiczna baza danych w praktyce. Otóż OPI gromadzi i przetwarza wiele danych, w tym także te wrażliwe. To m.in. informacje o studentach, ich wieku, numerach PESEL, osiągnięciach naukowych, stypendiach, sprawozdaniach finansowych kilkuset szkół wyższych, publikacjach naukowych czy pracach dyplomowych, które są sprawdzane pod względem możliwości wystąpienia plagiatu. To wymusza odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ten aspekt był jednym z powodów decyzji o wyborze technologii autonomicznej, jednak nie najważniejszym.

- Bezpośrednią przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań stała się ograniczona przestrzeń dyskowa używana do przechowywania baz analitycznych. Rosła liczba i złożoność zapytań, co skutkowało dużymi obciążeniami serwera. Pociągało to za sobą trudne do zaakceptowania czasy realizacji zapytań - zwraca uwagę Krzysztof Wiliński.

Podaje, że trzy lata temu liczba zapytań w ciągu miesiąca nie przekraczała 200. W ostatnich latach było ich nawet ponad 1,2 tys. Różnice w liczbie zapytań w poszczególnych miesiącach są trudne do przewidzenia, a sięgały kilkuset procent, co wiązało się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej. Spełnienie wymagań pociągnęłoby za sobą dodatkowe i niemałe koszty, których OPI chciało uniknąć – wyjaśnia dyrektor.

Problemem był także brak możliwości równoczesnej pracy na więcej niż jednej kopii bazy. Czasem do obsługi zapytań potrzebne były 2 rdzenie procesora, czasem 16.

- Poszukiwaliśmy rozwiązania z jednej strony o wysokiej dostępności i niezawodnego, gwarantującego spełnienie wymagań, np. RODO, a z drugiej taniego, które łatwo było skalować. Z tego powodu rozwiązania autonomiczne, nie wymagające od analityka danych głębokiej wiedzy technicznej z zakresu administracji i optymalizacji bazy czy hurtowni danych, od początku były rozwiązaniami przez nas preferowanymi – zwraca uwagę Krzysztof Wiliński.  

Nawet 40 proc. szybciej
Dyrektor przekonuje, że wdrożenie autonomicznej technologii przyniosło szereg korzyści. Najbardziej widocznym efektem było przyśpieszenie tworzenia analiz i poprawa jakości dostarczanych informacji. Automatyzacja i związany z nią brak działań administracyjnych, sprawiła, że pracownicy OPI mogli w większym stopniu zaangażować się w prototypowanie zapytań.
 
- Sztuczna inteligencja daje nam możliwość skoncentrowania się na tym, co jest najważniejsze. Mamy znacznie więcej czasu na zrozumienie problemu, z jakim zwraca się do nas klient i prototypowanie zapytań. To sprawia, że analizy dostarczamy szybciej i są one dokładniejsze – przekonuje Krzysztof Wiliński.

Jako przykład podaje analizę udziału kobiet w polskiej nauce, realizowaną na potrzeby Komisji Europejskiej. Zapytania wysyłane do bazy danych przed erą autonomicznej technologii przetwarzały się nawet kilka godzin. Obecnie czas ich realizacji jest znacznie krótszy i w dodatku tańszy. Wyeliminowano np. czynności administracyjne związane z utrzymywaniem danej kopii bazy.

– Szacujemy, że dzięki zastosowaniu Oracle ADW czas realizacji wspomnianych zleceń skrócił się średnio o 40 proc. Jednocześnie dzięki możliwości szybkiego skalowania bazy danych Oracle, czas wykonywania ekstrakcji i agregacji danych zredukował się nawet kilkukrotnie – dodaje.

Ośrodek ponosi koszty tylko za wykorzystaną moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i faktycznie używane aplikacje. Odpada konieczność zakupu i utrzymywania serwerów fizycznych i aplikacji, z konieczności kupowanych „na wyrost” dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb.

- Tutaj "ekonomia współdzielenia", w której płacimy za wykorzystane rdzenie, licencje i przestrzeń dyskową, tylko gdy są one używane, wykazuje swoją przewagę kosztową nad rozwiązaniami tradycyjnymi. Dodatkowo możliwość skalowania zasobów przeznaczanych na realizację ciężkich zapytań pozwala na usprawnienie realizacji zleceń – dodaje.
 
Do tej pory autonomiczną bazę danych Oracle wdrożył np. Hertz, który, jak zapewnia dostawca, przyśpieszył realizację projektów IT dzięki skróceniu czasu konfiguracji baz danych z kilku tygodni do kilku minut, a także m.in. producent oprogramowania Data Intensity, który po jej wdrożeniu odnotował 10-krotnie szybszy dostęp do danych i 4-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do najnowszych rozwiązań wykorzystywanych do tej pory w firmie - informuje Oracle.