Przez ostatnie siedem lat 95 proc. przychodów MGM pochodziło z eksportu. Przez lata firma była partnerem takich dystrybutorów, jak AB, ABC Data, Action czy Tech Data. W zeszłym roku MGM zmienił dostawców i zaczął coraz częściej kupować towar za granicą. Przez ostatnie kilka lat przychody firmy przekraczały 400 mln zł, z czego przeważająca część pochodziła z handlu dyskami twardymi i procesorami. I właśnie to musiało zwrócić uwagę urzędników, bo z raportu ZIPSEE opublikowanego w kwietniu 2016 r. wynika, że wyłudzenia VAT przy obrocie dyskami twardymi i procesorami, które zaczęły się w Polsce już w 2010 r. (najpóźniej w drugiej połowie 2011 r., po wprowadzeniu odwróconego VAT w Niemczech), szybko osiągnęły wielomilionową skalę. Niezależnie od faktycznych motywów fiskusa, których być może nigdy nie poznamy, trzeba uznać, że przypadek MGM po raz kolejny dowodzi, iż stanowcze działania skarbówki mogą w krótkim czasie doprowadzić do upadłości nawet stabilną finansowo firmę.

Dystrybutor z podwarszawskich Marek popadł w kłopoty po kontrolach dwóch urzędów, które zakwestionowały znaczącą liczbę transakcji z podmiotami zagranicznymi i naliczyły zaległy – ich zdaniem – podatek VAT w łącznej kwocie 23,5 mln zł, a jednocześnie wstrzymały zwrot VAT-u w wysokości 9 mln zł. Zarząd MGM do końca walczył o swoje, dowodząc, że wyłudzenie podatku nie miało miejsca. Jednak 5 kwietnia br., ze względu na utratę płynności finansowej, został zmuszony do złożenia wniosku o upadłość. Pracę w firmie straciło ponad 40 osób.

Wiem, ale nie powiem

Oprócz MGM główne role w tej nieprzyjemnej opowieści grają: III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu (III MUS) oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku (UKS). W latach 2012–2016 te dwa urzędy regularnie sprawdzały księgi finansowe dystrybutora. Teraz nie chcą jednak komentować sprawy MGM. Przedstawiciele III MUS w nadesłanym do redakcji piśmie powołują się na art. 293 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Informują tym samym, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników są objęte tajemnicą skarbową, a co za tym idzie „Naczelnik III MUS w Radomiu nie będzie się wypowiadał na temat sprawy MGM”. Nasze szczegółowe pytania wysłane do urzędu drogą mailową publikujemy w ramce na str. 24. Reakcja UKS w Białymstoku była podobna. W odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy krótkiego maila, utrzymanego w podobnym tonie, co pismo wysłane przez III MUS.