AKADEMIA FIBARO w ACTION zaprasza na szkolenie certyfikacyjne I stopnia FIBARO

SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU FIBARO: szkolenie w zakresie projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń

Jest to pierwsze szkolenie ACTION, w wyniku którego każdy z przeszkolonych instalatorów otrzyma dostęp do Aplikacji Instalator FIBARO.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa p. Maciej Skrzypczyński, specjalista z 25-letnim stażem w projektowaniu i integracji systemów.

   Po szkoleniu uczestnicy otrzymają imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia stopnia podstawowego Fibaro. Firmom, jakie laureaci szkolenia reprezentują, zostaną przypisane specjalne warunki handlowe na produkty Fibaro.