AKADEMIA FIBARO w ACTION zaprasza na szkolenie certyfikacyjne I stopnia FIBARO

SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU FIBARO: szkolenie w zakresie projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń

Jest to pierwsze szkolenie ACTION, w wyniku którego każdy z przeszkolonych instalatorów otrzyma dostęp do Aplikacji Instalator FIBARO.

Szkolenie poprowadzi p. Maciej Skrzypczyński, specjalista z 25-letnim stażem w projektowaniu i integracji systemów.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia stopnia podstawowego Fibaro. Firmom, jakie laureaci szkolenia reprezentują, zostaną przypisane specjalne warunki handlowe na produkty Fibaro.

Uwaga - dla instalatorów powracających, pragnących odnowić certyfikat, oferujemy cenę specjalną 50 zł netto. W celu uzyskania stawki specjalnej, prosimy o kontakt pod adresem: fibaro@action.pl.