AKADEMIA FIBARO w ACTION zaprasza na szkolenia certyfikacyjne I stopnia FIBARO:

SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU FIBARO, czyli jak projektować, konfigurować i wykonać instalcje urządzeń.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia stopnia podstawowego Fibaro.

Każdy z przeszkolonych instalatorów otrzyma dostęp do Aplikacji Instalator FIBARO.