Akademia Fibaro w Action zaprasza na szkolenia certyfikacyjne I stopnia Fibaro:

System inteligentnego domu Fibaro, czyli jak projektować, konfigurować i wykonać instalacje urządzeń.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia stopnia podstawowego Fibaro.

Każdy z przeszkolonych instalatorów otrzyma dostęp do Aplikacji Instalator Fibaro.