Podczas szkolenia zostanie przedstawione rozwiązanie do nawigacji wewnątrzbudynkowej Aruba Meridian