Program:

  • Omówienie możliwości produktu
  • Dodawania i konfiguracja klientów.
  • Raportowanie zużycia.
  • System rozliczeń.