Program

  • wdrażanie systemu w 3 prostych krokach
  • zarządzanie systemem z jednego panelu
  • różnice między konsolą cloud a on-premise
  • wymagania sprzętowe dla wersji lokalnej
  • wstępna konfiguracja maszyny lokalnej
  • wdrożenie rozwiązania on-premise
  • rejestracja produktu
  • tworzenie paczek instalacyjnych