Program:

  • Różnice między konsolą cloud a on-premise
  • Wymagania sprzętowe wersji lokalnej
  • Wstępna konfiguracja maszyny lokalnej
  • Wdrożenie rozwiązania
  • Rejestracja produktu
  • Tworzenie paczek instalacyjnych