Program:

  • Omówienie możliwości produktu.
  • Dodawania i konfiguracja klientów.
  • Raportowanie zużycia.
  • System rozliczeń.