Konferencja "Check Point Security Day" od wielu lat cieszy się dużym uznaniem w polskim środowisku ekspertów bezpieczeństwa IT. Jest w całości poświęcona tematyce cyber-zagrożeń i ochrony systemów informatycznych. To doskonała okazja, aby poznać nowości techniczne w ofercie Check Point oraz spotkać się z ludźmi praktycznie zajmującymi się różnymi aspektami bezpieczeństwa IT i wymienić doświadczenia. Wykłady na konferencji poprowadzą eksperci, którzy na co dzień w polskich przedsiębiorstwach zajmują się wykonywaniem audytów bezpieczeństwa, analiz po-włamaniowych oraz projektów wzmocnienia zabezpieczeń. Wykłady poświęcone będą największym problemom, z jakimi borykają się firmy w Polsce i na świecie, m.in. jakich narzędzi użyć do ochrony przed nowymi rodzajami malware i APT, jaką strategię bezpieczeństwa zastosować dla systemów krytycznych, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji i usług chmurowych, a także jak w praktyce zautomatyzować i usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem.