Agenda:

1. Wzmożony ruch w sieci po godzinach pracy - diagnoza.

2. Zwiększona ponad standard utylizacja łącza w godzinach pracy - diagnoza.

3. Analiza połączeń użytkowników zdalnych.

4. Nadmierne obciążenie serwerów lokalnych - diagnoza.

5. Zwiększona znacząco liczba zapytań DNS - diagnoza.

6. Konkurs