Agenda

  1. Wyzwania stojące przed organizacjami
  2. Odmiany sandboxów firmy Kaspersky
  3. Zalety i schemat działania Kaspersky Sandbox
  4. Zarządzanie Kaspersky Sandbox
  5. Licencjonowanie