Seria Roadshow jest organizowana przez firmę Axence od 2009 roku. W tym czasie nasi eksperci przeszkolili ponad 7000 profesjonalistów IT z całej Polski w tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa i zarządzania IT.

W tym roku tematami przewodnimi są: RODO | UŻYTKOWNIK | BEZPIECZEŃSTWO.

Tematyka tegorocznej edycji:

  • RODO/GDPR – wyzwania, potrzeby oraz systemy wspierające spełnienie wymagań
  • zintegrowane zarządzanie IT w organizacji: od monitorowania sieci przez audyt legalności oprogramowania po ochronę danych przed wyciekiem
  • prezentacja najnowszej wersji oprogramowania Axence nVision®10
  • wymogi prawne monitorowania użytkowników, obowiązki i uprawnienia administratora
  • jaki jest koszt złego zarządzania IT?
  • najczęstsze zagrożenia, ataki, podatności i luki bezpieczeństwa IT
  • dobre praktyki, najskuteczniejsze sposoby prewencji i walki z zagrożeniami w sieciach IP
  • optymalizacja kosztów w dziale IT – jak oszczędzić realne pieniądze dzięki technologiom?
  • nowe metody ochrony stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych

Agenda wydarzenia w Gdańsku:

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników przy porannej kawie.

9:00 - 9:10 Przywitanie uczestników przez Axence i Softil.

9:10 - 10:40 Nowa jakość zarządzania, kontrolowania i rozliczania użytkowników w Axence nVision® 10 (prelegent: Piotr Wojtasik - Certyfikowany Trener Axence i Inżynier Sprzedaży)

10:40 - 11:00 Przerwa kawowa.

11:00 - 11:45 Jak uchronić się przed konsekwencjami RODO oraz zapobiec wyciekom danych z Twojej firmy za pomocą systemu do szyfrowania DESlock? (prelegent: Hubert Walnik - System Engineer, Dagma Sp. z o.o.)

11:45 - 12:00 Przerwa kanapkowa, networking.

12:00 - 13:15 Jak rozwiązania Barracuda Networks pomogą spełnić wymagania i wyzwania jakie stawia przed nami RODO? (prelegent: Piotr Nowotarski - Sales Engineer CEE Barracuda Networks)

13:15 - 13:30 Przerwa kawowa.

13:30 - 14:30 Jak Axence nVision® wspiera Twoje starania w należytym wypełnieniu wymogów RODO (prelegent: Piotr Wojtasik - Certyfikowany Trener Axence i Inżynier Sprzedaży)

14:30 - 15:00 Podziękowania, losowanie nagród, wręczenie certyfikatów, zakończenie konferencji.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: axence.net/roadshow2018.