Cykl spotkań poświęconych rozwiązaniom F-Secure i Flowmon, podczas których uczestynicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat najnowszych zagrożeń, które mogą wystąpić w sieci. Dowiedzą się też, jakie zagrożenia pojawiają się najczęściej i jak można ich unikać. Spotkania zaplanowane są też w Poznaniu (24.10), Gdańsku (6.11), Katowicach (7.11) oraz Warszawie (8.11).