Agenda spotkania:

 

9:30-10:00 Rejestracja i powitalna kawa

Nowości w Oracle Database 18c  - Paweł Chomicz, BizTech Konsulting 

Baza danych 18c to niesamowicie rozbudowane środowisko do przetwarzania danych, zawierające niezliczoną liczbę niezwykle zaawansowanych, całkowicie unikalnych technologii niespotykanych w innych rozwiązaniach bazodanowych. Samodzielne ogarnięcie tak dużego i heterogenicznego zbioru informacji jest bardzo praco i czasochłonne. Zaprezentujemy Państwu najistotniejsze nowości Oracle Database 18c.

Licencjonowanie Oracle + przegląd technologii  – Paweł Chomicz, BizTech Konsulting 

Oracle to nie tylko sztandarowa baza danych, ale cały arsenał produktów tworzących kompletny stos technologiczny infrastruktury teleinformatycznej organizacji, instytucji, firmy. Prezentujemy przegląd tych produktów również  w odniesieniu do konkurencji oraz sposobu ich licencjonowania. Po Oracle Database 12c pojawia się od razu 18c. Czy są produkty 13c? Nie mając odpowiedniej wiedzy o sposobie funkcjonowania firmy Oracle oraz o jej modelach licencyjnych, bardzo trudno podjąć optymalną decyzję co do wyboru licencji. Dotyczy to również migracji jednych licencji w inne i zakupów wsparcia (ATiK). To niesie ze sobą zagrożenie, że pomimo posiadania licencji można ich używać w sposób niezgodny z warunkami, jakie posiadają.

Black Cargo – kompleksowe podejście do anonimizacji danych osobowych  - Robert Szymański, BizTech Konsulting 

Anonimizacja baz danych za pomocą aplikacji Black Cargo pozwala biznesowi na wykorzystywanie baz danych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i RODO. Black Cargo zawiera dwa moduły: Black Cargo Masking (umożliwia anonimizowanie baz danych) i Black Cargo Scanning (narzędzie uzupełniające, ułatwiające identyfikację danych osobowych). Aplikacja Black Cargo chroni dane przed naruszeniami ochrony danych osobowych w trakcie procesu anonimizacji  i umożliwia automatyzację tego procesu.

12:00  Dyskusja przy poczęstunku