Wg badań ponad 80% cyberzagrożeń, pomimo fizycznych zabezpieczeń, wywołuje człowiek. Jednym z najistotniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo firmy są szkolenia.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zagadnieniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa.

Tematy poruszane na spotkaniu:

- Struktura cyberbezpieczeństwa wg NIST: identyfikacja zagrożeń, ochrona, detekcja zdarzeń, odpowiedź na incydent, wznowienie działalności
- Najczęstsze cyberzagorżenia oraz metody obrony przed nimi, w tym przykłady phishingu oraz charakterystyka beneficjentów cyberataków
- Najnowszy produkt szkoleniowy, który umożliwia budowanie wiedzy nt. cyberbezpieczeństwa w sferze prywatnej i służbowej w różnych organizacjach.

Dzięki naszemu szkoleniu: e-learning „Cyberbezpieczeństwo – jak się bronić?” użytkownik pozna wybrane socjotechniki i mechanizmy stosowane przez cyberprzestępców w celu wyłudzania informacji. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc sugerujemy jak najszybsze przesłanie zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Monika Machelak
monika.machelak@audytel.pl
tel. 22 537 50 70 

Zapisy na wydarzenie poprzez stronę:

https://www.audytel.pl/cybersecurity-ii-sniadanie-biznesowe-11-03-2019-r/