Agenda:

1. Co widzisz w sieci bez zastosowania systemu do jej monitoringu?

2. Analiza ruchu szyfrowanego przy pomocy Flowmon Monitoring Center ? demo.

3. Dekryptor SSL firmy Symantec ? czym jest i w jaki sposób można go zastosować.

4. Co widzisz dzięki zastosowaniu obu rozwiązań i jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo ? demo.

5. Konkurs