OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest poświęcone bardzo przydatnej technologii MFF służącej do eliminacji tzw. ruchu poziomego w sieci LAN. Mechanizm MFF w prosty sposób podnosi bezpieczeństwo, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się malware między urządzeniami w sieci LAN (PC, drukarki, storage).

Agenda szkolenia:

1. Wprowadzenie do technologii MFF

2. Możliwości i ograniczenia MFF na przełącznikach Huawei

3. Konfiguracja MFF na przełączniku S5720-LI

4. Reguły wdrażania MFF w sieci produkcyjnej