Szkolenie będzie się składać z dwóch cześci. W pierwszej z nich omówione będą aspekty teoretyczne związana z omawianym zagadnieniem. W drugiej cześci zostaną przedstawione możliwości konfiguracyjne punktu dostępowego IAP.