Agenda szkolenia:

1. Opis produktu eSight Network w wersji V300R009C00SPC200

2. Procedura instalacji systemu eSight w środowisku windows 2012 / VmWare

3. Prezentacja możliwości systemu eSight w typowej sieci przedsiębiorstwa (Firewall, Przełączniki, WLAN AP)