Podczas szkolenia zaprezentujemy rozwiązania Tenable redukujące ryzyko cybernetyczne w organizacjach. Omówimy architekturę systemu, funkcjonalności i rolę zarządzania podatnościami. W trakcie webinaru zostanie uruchomione środowisko testowe tenable.sc, gdzie na żywo zostaną pokazane kluczowe cechy systemu.