Zdajemy sobie sprawę, że dobranie odpowiedniej usługi w zakresie oprogramowania, celem świadczenia usług swoim klientom, może budzić pytania. Dodatkowo prawie co kwartał mogą pojawiać się nowe rozwiązania… Jak prowadzić firmę i jednocześnie nadążyć za tymi informacjami?

Zapraszamy na warsztaty on-line dla Partnerów rozważających nawiązanie współpracy w ramach umowy SPLA, które odbędą się 17 kwietnia od godz 11:00 do godz 12:30. 

Dzięki udziałowi w warsztacie dowiedzą się Państwo: 

 • jakie zmiany zaszły w programie SPLA, 
 • o aktualnych warunkach licencjonowania produktów i usług Microsoft w zakresie umowy SPLA, 
 • jak budować optymalne scenariusze rozwiązań dla swoich klientów.
 •  

Agenda:

Omówienie:

 • formalnych zapisów, zasad, umów oraz załączników umowy SPLA.
 • praw oraz obowiązków każdego Dostawcy Usług który podpisał bądź planuje podpisać umowę SPLA
 • kto może być klientem Dostawcy Usług oraz jakie rozwiązania może zaproponować Usługodawca?
 • zasad licencjonowania rozwiązań/produktów Microsoft dostępnych w umowie SPLA, serwerowych jak również aplikacyjnych.
 • najczęściej powtarzających się błędów w raportach Dostawców Usług na które szczególną uwagę zwraca Microsoft
 • dostępnych scenariuszy licencyjnych które dopuszcza Microsoft w modelu SPLA,  jak również indywidulanych Państwa scenariuszy
 • kiedy Twój klient stoi przed dylematem co wybrać, kupić licencje w umowie wieczystej czy wybrać ich dzierżawę wraz z usługą – pokażemy plusy i minusy.

Rejestracja: http://www.all4cloud.pl/Wydarzenia/Warsztaty/Warsztaty-SPLA-17-04-2018