Program:

  • Wykorzystanie modułu email security.
  • Ochrona Exchange.
  • Ochrona poczty opartej o protokoły POP3 i SMTP.