Program:

  • Wybierz, jak chcesz zarządzać systemem. 
  •     Zarządzanie ochroną wszystkich w jednym miejscu. 
  •     Intuicyjne przypisanie polityki w zależności od typu połączenia internetowego. 
  •     Dedykowana zapora sieciowa 
  •     Tworzenie kont użytkowników w systemie i przypisywanie uprawnień. 
  •     Kontrola dostępu do stron internetowych. 
  •     Ochrona antymalware - możliwości dodawania wyjątków plików i katalogów.