Program:

  • Zdalne zarządzanie ochroną z chmury.
  • Zdalne blokowanie stron internetowych.
  • Możliwość pobrania ochrony z linku i instalacja w dowolnym momencie.
  • Dostosowanie zapory osobistej, do warunków pracy i lokalizacji.
  • Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego na komputerze i systemu (Patch Management).
  • Zdalna ochrona poczty dla Office365 oraz innych usług pocztowych.
  • Zainstalowane i aktualne oprogramowanie antywirusowe na komputerze w domu z włączoną ochroną.
  • Zdalne Szyfrowanie dysku.