Przez pryzmat takiego właśnie przesłania integratorom prezentowano nowe urządzenia przeznaczone stricte do sprzedaży kontraktowej i przetargów, ale także atramentową serię dla odbiorcy biznesowego, nowe funkcje maszyn drukujących, rozwiązania serwisowe, współpracę z BNP Paribas dotyczącą finansowania umów dzierżawy sprzętu, i wreszcie pełną kompatybilność biznesowych produktów MFP z oprogramowaniem Y soft. Bardzo ważnym elementem spotkania było też podsumowanie 4-letniej już działalności producenta w obszarze Managed Print Services.

CRN Polska był patronem wydarzenia.