CRN Polska to...

...lokalna edycja amerykańskiego magazynu CRN.

...branżowy, profesjonalny miesięcznik typu B2B przeznaczony dla firm IT: resellerów, VAR-ów oraz integratorów. CRN Polska nie jest dostępny dla użytkowników końcowych.

...pismo rozpowszechniane wyłącznie w prenumeracie. Prenumerata jest bezpłatna i otrzymują ją wyłącznie pracownicy firm sprzedających produkty IT użytkownikom końcowym (korporacyjnym i prywatnym).

...publikacja opiniotwórcza i doradcza, zajmująca się bieżącą analizą rynkowych trendów, a jednocześnie opisująca kluczowe wydarzenia dla branży.

Redakcja CRN Polska publikuje także kwartalnik „Vademecum VAR-ów i integratorów” dedykowany integratorom zaawansowanych rozwiązań IT.

Bezpłatną prenumeratę papierową oraz elektroniczną naszych publikacji można zamówić zakładając konto: rejestracja

 

Kontakt do redakcji i działu reklamy

 

 

Tomasz Gołębiowski

redaktor naczelny

tel. 22 36 03 991

tomasz.golebiowski@crn.pl

 

 

Wojciech Urbanek

zastępca redaktora naczelnego

tel. 691 672 065 

wojciech.urbanek@crn.pl

 

 

Dorota Smusz

redaktor ds. projektów specjalnych/sekretarz redakcji

tel. 22 36 03 993

dorota.smusz@crn.pl

 

 

Karolina Marszałek

redaktor

tel. 22 36 03 642

karolina.marszalek@crn.pl

 

 

Krzysztof Pasławski

redaktor

tel. 22 36 03 607

krzysztof.paslawski@crn.pl

 

 

 

Andrzej Gontarz

redaktor

andrzej.gontarz@crn.pl

 

 

Krzysztof Jakubik

redaktor

tel. 22 24 42 923

krzysztof.jakubik@crn.pl

 

 

 

Tomasz Janoś

redaktor

tomasz.janos@crn.pl

 

 

Prenumerata:

Jacek Sołtyk

tel. 22 36 03 992

jacek.soltyk@crn.pl

prenumerata@crn.pl

 

 

Reklama:

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

tel. 22 36 03 800

 

Agata Myśluk

Head of Sales CRN Polska

tel. 694 455 426

agata.mysluk@burdamedia.pl

 

Jacek Goszczycki

Senior Project Manager

tel. 601 935 513

 

Więcej na stronie działu reklamy

 

Wydawca
Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 36 03 800
www.burdamedia.pl

 

NIP: PL8971411483
REGON: 931051710