W urządzeniach Extreme Networks można stosować statyczne skrypty składające się z szeregu komend wiersza poleceń, zawierających także zmienne czy instrukcje warunkowe i pętle. Tym samym znacznie maleje liczba powtarzalnych czynności wykonywanych przez administratora. Skrypty takie można uruchamiać ad hoc, jak również – bazując na mechanizmie Universal Port – wywoływać np. w określonym czasie. Przy czym jest to możliwe cyklicznie lub jednorazowo, a więc w określony dzień i o zadanej godzinie po zdefiniowanym odliczaniu. Kolejny sposób to podłączenie lub odłączenie urządzenia na podstawie protokołów LLDP i LLDP-MED bądź uwierzytelnienie albo odłączenie użytkownika (mechanizmy IEEE 802.1X, MAC i PWA). Wywołanie potrzebnych skryptów jest też możliwe przy pomocy innych dowolnych zdarzeń systemowych.

W opisany sposób można zautomatyzować proces zarządzania siecią oraz wyposażyć przełącznik w mechanizmy samodzielnego reagowania na rozmaite zdarzenia. Należy do nich uwierzytelnienie się administratora na porcie, podłączenie się do interfejsu linii komend (CLI), jak również sposób reagowania na błąd związany z dowolnym protokołem czy mechanizmem. Dla przykładu za pomocą funkcji Universal Port można wyposażyć przełącznik w zaawansowany mechanizm autokonfiguracji VLAN i QoS w reakcji na podłączenie telefonu VoIP. Ponieważ skrypty składają się zasadniczo z komend CLI (poza zmiennymi, instrukcjami warunkowymi i pętlami), możliwości wykonywania zaawansowanych czynności administracyjnych lub reakcji na zdarzenia są bardzo szerokie. Istnieje też możliwość logowania się na innych urządzeniach w ramach skryptu przez telnet i SSH. To dodatkowo upraszcza codzienną pracę administratorów i usprawnia funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej.

Automatyzacji w przełącznikach Extreme Networks sprzyja też mechanizm Zero Touch Provisioning. Umożliwia on, po odpowiednim przygotowaniu infrastruktury, wdrażanie ich w modelu plug and play. Przełącznik otrzymuje adres IP typu link-local do zarządzania na porcie Ethernet OOB, który bazuje na ostatnim oktecie adresu MAC (odpada konieczność łączenia się po raz pierwszy przez kabel konsolowy). Wykorzystanie opcji 43 serwera DHCP pozwala przekazać do przełącznika informacje służące do połączenia z serwerem, aby pobrana została aktualizacja obrazu oprogramowania, konfiguracja, listy kontroli dostępu i skrypty.