O potrzebie stworzenia nowego rozporządzenia, liberaliz-ującego zasady przesyłania i przechowywania faktur, mówiło się od maja 2010 r. Właśnie wtedy Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z tezą, że faktury przesyłane e-mailem są tak samo ważne jak docierające do adresata pocztą. Wyrok NSA nie był jednak wiążący dla urzędników skarbowych, których obowiązują interpretacje ministra finansów (pisaliśmy o tym w artykule „Nowocześnie, taniej, szybciej, pewniej” opublikowanym w CRN Polska nr 13/2010). Na szczęście w lipcu Rada Europejska zatwierdziła zmiany w dyrektywie 2006/112/EC, a w myśl nowych przepisów organy podatkowe muszą respektować faktury elektroniczne na takich samych zasadach, jakie dotyczą dokumentów w formie papierowej. W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się wówczas prace nad dostosowaniem prawa UE do polskich unormowań (kwestię tę poruszaliśmy w artykule „Faktury e-mailem” w CRN Polska nr 18/2010).

ZRÓWNANIE FAKTURY PAPIEROWEJ Z ELEKTRONICZNĄ

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego faktur tradycyjnych wysyłanych drogą e-mailową i przechowywanych w formie elektronicznej był gotowy już w październiku bieżącego roku. Według Marii Hiż z Wydziału Prasowego MF rozporządzenie miało być podpisane w grudniu. Z jej informacji wynika, że nad jego ostatecznym kształtem pracował intensywnie sztab prawników, niemniej jednak w akcie prawnym mają zostać wszystkie obiecane  jesienią  przedsiębiorcom udogodnienia. Zdaniem Sebastiana Ptaka, executive directora w Blue Media, firmie oferującej aplikację umożliwiającą szybkie wystawianie faktur online, nowe zasady przesyłania i przechowywania faktury tradycyjnej w formie elektronicznej oznaczają, że dokument wysłany e-mailem nie będzie musiał być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. – Ustawodawca nie przewiduje też konieczności drukowania faktury przed archiwizacją, dopuszczalne będzie jej przechowywanie w formie cyfrowej (np. na dysku lub serwerze). Co prawda przedsiębiorca nadal będzie musiał zdobyć zgodę klienta na elektroniczne dostarczanie mu faktur, ale w tym zakresie przepisy zostaną również złagodzone. Zamiast dotychczasowej pisemnej zgody, wystarczy oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, czyli np. za pomocą e-maila, wypełnionego formularza na stronie internetowej lub przez e-BOK (Biuro Obsługi Klienta) – mówi Sebastian Ptak. W opinii executive directora Blue Media w elektroniczny charakter dokumentu idealnie wpisuje się też dodana do proponowanych zmian przez ministerstwo rezygnacja z oznaczania faktury jako oryginał i kopia.

Dominik Łabiński
DOMINIK ŁABIŃSKI

dyrektor ds. sprzedaży w ArchiDocu

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, liberalizujące przepisy dotyczące e-faktur, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Zmiany dotyczyć będą zarówno formy przesyłania faktur elektronicznych, jak i zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi skarbowemu czy podatkowemu. Od nowego roku możliwe będzie przesyłanie faktur papierowych drogą e-mailową lub faksową. Projekt zakłada również, że faktura elektroniczna może być przesyłana w dowolnym formacie, a także zniesiony zostanie wymóg stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego i systemu elektronicznej wymiany danych (EDI). Jedynym warunkiem będzie akceptacja ze strony odbiorcy oraz zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści dokumentu. Udogodnienia obejmują także sposób archiwizowania faktur. Podatnik może przechowywać e-faktury w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej, musi jedynie zapewnić organowi kontrolnemu szybki i łatwy do nich dostęp.