agnieszka węglarz

Autor: Agnieszka Węglarz, Tadeusz Woronowicz | Dodano: 2020-01-07 11:31

Jak skutecznie pozyskiwać klientów w branży usługowej B2B

Firmy IT, działając w bardzo konkurencyjnym środowisku, nierzadko borykają się ze spadającą skutecznością swoich działań. Innymi słowy, handlowcy odbywają wiele rozmów i spotkań, ale tylko nieznaczna ich część kończy się zapytaniem o ofertę. Z tym problemem można sobie na szczęście poradzić.

agnieszka węglarz ICAN Institute tadeusz woronowicz
Autor: Agnieszka Węglarz | Dodano: 2019-09-23 08:12

Co to jest wartość dla klienta?

Jak donoszą różne źródła, polskie firmy borykają się z walką cenową. Wiele z nich obwinia za taką sytuację konkurencję, chociaż nie prowadzi regularnego monitoringu jej działań, a swoje przekonanie o rynku opiera na opiniach płynących z działu sprzedaży.

felieton agnieszka węglarz
Autor: Agnieszka Węglarz | Dodano: 2019-04-17 08:10

Co szef sprzedaży w B2B powinien wiedzieć o pricingu?

Zwykle szefowie sprzedaży na co dzień zmagają się z rosnącą konkurencyjnością otoczenia, która przejawia się presją klientów na stałe obniżanie cen, dystrybutorów na rabaty oraz rosnącym utowarowieniem rynku. W takich warunkach coraz częściej pojawia się dylemat, czy ulegać presji i obniżać ceny produktów, czy nie.

agnieszka węglarz ICAN Institute
Autor: Agnieszka Węglarz | Dodano: 2019-02-25 09:47

Szef, który myśli

„Szef, który myśli” Andrzeja Jeznacha to lektura nie tylko dla szefów, ale dla wszystkich, którzy chcą świadomie zarządzać swoim zespołem i swoim własnym rozwojem zawodowym. Jak podkreśla autor, żyjemy w niestabilnych, zmiennych czasach, w których nikt nie wie, co nas czeka. W takich warunkach bycie dobrym menedżerem stanowi niemałe wyzwanie.

zarządzanie agnieszka węglarz Andrzej Jeznach management w biznesie
Autor: Agnieszka Węglarz | Dodano: 2018-11-15 11:18

Dlaczego warto mieć misję?

Sądząc po liczbie postów w mediach społecznościowych o zarządzaniu stresem, nadmiarze zadań i braku czasu, można wysnuć wniosek, że firmy nie potrafią wyznaczać sobie priorytetów. Nie jest to jednak przyczyna, tylko skutek.

agnieszka węglarz ICAN Intitute