Anaplan

Autor: Wojciech Urbanek | Dodano: 2019-04-23 09:52

Zabójcy Excela rozwijają skrzydła

Anaplan nawołuje użytkowników biznesowych, aby zamiast tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych używali specjalistyczne oprogramowanie do planowania i modelowania finansowego. Misja nie jest łatwa, aczkolwiek przynosi rezultaty.

Anaplan Hyperblock