big infomonitor

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2019-01-08 07:36

25 proc. zaległych płatności przepada

Tylko 37 proc. czekających na przeterminowaną płatność odzyskuje całość należności. Ale co czwarta złotówka przepada, a co dziesiąta firma nie dostaje ani grosza z zaległych faktur – wynika z badania BIG InfoMonitor.

big infomonitor
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-09-28 07:51

Zatory blokują rozwój firm

Gdyby nie przeterminowane płatności od odbiorców, niemal co piąta firmy miałaby o co najmniej 30 proc. wyższe obroty – deklarują przedsiębiorcy.

big infomonitor
Autor: BIG InfoMonitor | Dodano: 2013-01-14 15:20

Mniejszy wzrost zaległych zobowiązań Polaków w 2012 r.

Łączna kwota zaległych płatności na koniec 2012 r. wyniosła 38,29 mld zł. W ciągu ubiegłego roku wzrosła o ponad 3,9 mld zł, czyli 11 proc. Tempo wzrostu tej kwoty jest niższe niż w 2011 i 2010 r., kiedy przyrost wynosił nawet 40 proc. Niestety wciąż dynamicznie przybywa dłużników – w 2012 r. zwiększyła się o 170 tys. osób. Na koniec ub.r. 2,26 mln Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem...

big infomonitor