cloud

Autor: Tomasz Gołębiowski | Dodano: 2017-10-18 08:23

Chmura od dystrybutora

Dystrybucja usług na cloudowych platformach własnych dystrybutorów to dla nich szansa na pozostanie istotnym ogniwem sprzedaży w czasach chmurowej rewolucji. Jednak z punktu widzenia resellerów i integratorów taki model sprzedaży rodzi szereg pytań i wątpliwości, zwłaszcza że decyzja o współpracy w ramach konkretnej platformy będzie w wielu przypadkach oznaczać partnerstwo na lata. Ale raz przekonany...

chmura cloud debata Dominik Żochowski Piotr Skórzyński
chmura od dystrybutora jolanta anders dorota wysocka marcin makowiecki
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2016-07-27 10:55

Polski rynek chmury według PMR

Chmura jest jednym z motorów napędowych krajowego rynku IT i obszarem, w którym dostawcy powinni szukać możliwości rozwoju. Kluczowe dla dostawców chmury jest ukierunkowanie na segment MŚP, a nawet mikro firm.

chmura cloud pmr