cyfryzacja

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2019-09-25 08:05

Cyfrowa nauka wymaga własnej infrastruktury

„Wiele nowych metod cyfrowych wymaga użycia dużych, specjalistycznych systemów obliczeniowych. Pracujemy obecnie, bazując na istniejącej infrastrukturze uczelnianej, ale docelowo zadania związane z badaniami i studiami cyfrowymi zostaną przeniesione do osobnego centrum na terenie przyszłego Kampusu Technologii Cyfrowych. Ta nowa infrastruktura będzie służyć projektom badawczo--rozwojowym” – mówi prof....

cyfryzacja marek niezgódka UKSW CNT
Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2019-03-13 08:15

Edukacja: dziejowa misja integratorów

„Osoby z młodego pokolenia są konsumentami usług publicznych i wyborcami, dla których cyfryzacja nie jest modą. Dla nich to oczywistość, naturalne środowisko” – mówi Krzysztof Głuc, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.

cyfryzacja krzysztof głuc
Autor: Tomasz Gołębiowski | Dodano: 2019-02-21 10:29

Co poszło nie tak?

Zaostrzony kij wymyślono po to, żeby było łatwiej zabijać. Koło wynaleziono, aby się łatwiej przemieszczać. Telefon wynaleziono, aby można się było łatwiej porozumiewać, bez lizania znaczka pocztowego. Od zarania dziejów wynalazki umożliwiają człowiekowi przekraczanie kolejnych barier w rozwoju ludzkości, utrwalają dominującą pozycję naszego gatunku na niebieskiej planecie, a jednocześnie ułatwiają...

felieton cyfryzacja cyfrowa transformacja capgemini tomasz gołębiowski